صفحه اصلی / سنگ لاشه

سنگ لاشه

محوطه سازی باسنگ لاشه

محوطه سازی باسنگ لاشه

محوطه سازی باسنگ لاشه  پیمانکاری حسنی ۲۰ سال در ایران یکی از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگ های لاشه ورقه ای سنگ های مالونی پیمانکاری سنگ مالون تهیه و نصب سنگ مالون در ایران است اقعاً به دنبال بهترین معماران سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای هستید …

مشاهده بیشتر »

بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ

بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ

بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است در اینجا ما نمای داخلی دیوار باغ را به وسیله سنگ لاشه ورقه ای است اینجا ما سه …

مشاهده بیشتر »

سنگ لاشه کف حیاط دور استخر

سنگ لاشه کف حیاط دور استخر

سنگ لاشه کف حیاط دور استخر سنگ لاشه کف دور استخر حسنی با بیش از ۱۵ سال سابقه یکی از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگ های مالونی و سنگهای لاشه ورقه ای در ایران است اگر شما در اینجا نگاه کنید ما دور استخر را که در قسمت کردان …

مشاهده بیشتر »