صفحه اصلی / سنگ لاشه / بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ

بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ

بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ

پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از بهترین

طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است در اینجا

ما نمای داخلی دیوار باغ را به وسیله سنگ لاشه ورقه ای است اینجا ما سه رنگ سنگ لا

شه ورقه ای را روی نمای دیوار استفاده کردیم و خیلی هم نمای زیبا و مقبول نیز شده است

بنایی با سنگ لاشه در نمای باغ نمونه های زیادی در گوگل با کارهای زیادی انجام شده با

بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ

بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ

سنگ های لاشه ورقه ای سنگهای مالونی داخل گوگل قرار دادیم اگر شما در قسمت گالری

سنگ لاشه ما وارد شوید آنگاه متوجه می‌شوید که بیش از هزاران نمونه کارهای اجرا شده

با سنگهای مالون ای در داخل وب سایت ما هستش یا در داخل گوگل به نام پیمانکاری سنگ

مالون حسنی جستجو کنید در این صورت هم بیش از ده‌ها هزار نمونه سنگهای مالون ای کار

شده حسنی را خواهید دید یا در سایت های دیگه ای ما که زیاد پروژه ها هست آنها را خواهید

دید اگر شما با این جا نگاه کنید ما این دیوار را به سه قسمت تقسیم کردیم قسمت پایین با

بنایی با سنگ لاشه نما

ارتفاع ۴۰ سانت بغل پیاده رو اجرا نموده ایم دوباره آن را یک درپوش کار کردیم و یک باغچه

جدا کردیم و به رنگ قهوه ای زیر را با سنگ قهوه ای اجرا کردیم و دوباره یک هایی رو در روی

سنگ لاشه قهوه‌ای هایلی قاب جداگانه گذاشتیم تا بالای قاب را با اجرا کردیم این دو نمای

بنایی با سنگ لاشه نمای باِغ

خیلی شکل و خیلی زیبا شد حسنی با طراحی زیبا هستش هر پروژه‌ای که در دستان خود قرار می‌دهد هر چشم هر بیننده را نیز با خود جلب و جذب می‌کند و از شما خواهشمندیم حتماً روی گالری سنگ لاشه سر بزنید یا در اینستاگرام مارک پروژه‌های جدید را در قسمت اینستاگرام قرار میدیم آنها را هم ببینید از اینکه به وبسایت سنگ‌مالون سر زدید از شما سپاسگزاریم

این مطالب را نیز ببینید!

ساخت و اجرای آبشار با سنگ مالون

آبشار سنگی

ساخت و اجرای آبشار با سنگ مالون