سنگ مالون نمای ساختمان

نمای دیوار باسنگ مالون

نمای دیوار باسنگ مالون

نمای دیوار باسنگ مالون سبز پیمانکاری حسنی در اینجا با سنگ ‌مالون سبزه درکه دیوار چینی کامل انجام داده است در اینجا چیزی که شما می‌بینید یک دیوار چینی کامل با سنگ های مالونی نیز می باشد یعنی در یک طرف نمای دیوار را با سنگ مالون سبز اجرا نموده …

مشاهده بیشتر »

محوطه سازی باسنگ مالون

محوطه سازی با سنگ مالون

محوطه سازی باسنگ مالون پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال تجربه زیادی با طراحی سنگ مالون نما  طراحی محوطه ها حیاط سازی با سنگ مالون اجرای طرحها و رنگهای مختلف با سنگهای مالون و سنگهای لاشه ورقه ای دارد می تواند شما را در مورد رنگ بندی سنگهای مالون …

مشاهده بیشتر »