آخرین نوشته ها

نمای دیوار باسنگ مالون

نمای دیوار باسنگ مالون

نمای دیوار باسنگ مالون سبز پیمانکاری حسنی در اینجا با سنگ ‌مالون سبزه درکه دیوار چینی کامل انجام داده است در اینجا چیزی که شما می‌بینید یک دیوار چینی کامل با سنگ های مالونی نیز می باشد یعنی در یک طرف نمای دیوار را با سنگ مالون سبز اجرا نموده …

مشاهده بیشتر »

محوطه سازی باسنگ لاشه

محوطه سازی باسنگ لاشه

محوطه سازی باسنگ لاشه  پیمانکاری حسنی ۲۰ سال در ایران یکی از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگ های لاشه ورقه ای سنگ های مالونی پیمانکاری سنگ مالون تهیه و نصب سنگ مالون در ایران است اقعاً به دنبال بهترین معماران سنگهای مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای هستید …

مشاهده بیشتر »